logo

 

Nakladatelství C. H. BECK Vás zve na konferenci

OBCHODNÍ KORPORACE: M & A

6. listopad 2019, středa

Hotel Kings Court Prague, U Obecního domu 660/3, 110 00 Praha 1

Přihlásit se

O KONFERENCI

Nakladatelství C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci OBCHODNÍ KORPORACE: M & A.

Přijďte získat praktický přehled o aktuálním vývoji v oblasti M & A.

Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme, můžete klást dotazy celý den. Během konference budete čerpat znalosti od lektorů z praxe, zejména soudců, advokátů a konzultantů. Programem nabitým zajímavými tématy Vás bude celý den provázet Mgr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Goodbye drink na závěr vytvoří networkingovou příležitost a místo pro neformální setkání a diskuze.

KOMU KONFERENCI DOPORUČUJEME

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

ŘEČNÍCI & PANELISTÉ

 

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Působí jako odborný asistent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a jako odborný poradce v advokátní kanceláři Glatzová & Co., s. r. o. V letech 2006 až 2010 byl asistentem předsedkyně Nejvyššího soudu České republiky. Publikuje a přednáší zejména o právní úpravě kapitálových obchodních společností, cenných papírů a závazků podnikatele.

 

prof. JUDr. Jan Dědič

Advokát specializující se již od roku 1990 na obchodní právo. Aktivně se účastnil mimo jiné na rekodifikaci nového zákona o obchodních korporacích. V roce 1992 získal docenturu a v roce 1995 profesuru. Roku 2006 získal ocenění Právník roku v oboru obchodní právo.

 

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D., LL.M.

Advokát působící v AK Skils absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické a Columbia University School of Law. Specializuje se na bankovní právo, právo fúzí a akvizic, insolvenční právo a právo obchodních korporací. Je spoluautorem komentáře zákona o bankách, externím členem katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy a předsedou senátu rozkladové komise České národní banky.

 

JUDr. Vladimír Janošek

Advokát spolupracující s AK ARROWS se ve své praxi zaměřuje na právní expertízu a due dilligence, korporace, cenné papíry, soudní spory v oblasti korporátního práva a složitými právními analýzami. Pravidelně monitoruje rozhodovací praxi vrcholných soudů a odbornou literaturu, kde čerpá důležité znalosti pro svoji publikační a přednáškovou činnost.

 

Mgr. Petr Kuhn

Advokát působící v AK BADOKH absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a École Supérieure de Commerce et Management. Specializuje se na korporační, finanční a insolvenční právo. V letech 2004-2006 se významně podílel na přípravě insolvenčního zákona a v letech 2006-2012 na přípravě zákona o obchodních korporacích. Mezi roky 2006-2012 vyučoval institucionální ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické.

 

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

Je advokátem spolupracujícím s AK Kocián Balaštík, Lawrence A. Wien Fellow (Columbia Law School), odborným asistentem na PF UP v Olomouci a na CEVRO - Liberálně konzervativní akademii. V letech 2008-2009 působil jako asistent předsedkyně Nejvyššího soudu České republiky.

 

Mgr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako odborný asistent na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučuje závazkové právo, obchodní korporace a korporační finance, a jako advokát a counsel v AK BADOKH, se zaměřením na spornou agendu, korporační právo a analýzu složitých právních otázek. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře k občanskému zákoníku.

 

JUDr. Petr Šuk

V roce 2000 byl jmenován soudcem, od roku 2008 je soudcem Nejvyššího soudu v ČR. Zastává funkci předsedy senát občanskoprávního a obchodního kolegia. Je členem Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci a působí jako lektor Justiční akademie.

 

Mgr. Prokop Verner MBA

Partner AK Allen & Overy se specializuje na právo obchodních společností, smluvní právo a domácí a přeshraniční fúze a akvizice. Je uznávaným odborníkem v sektorech telekomunikací, médií a technologií a v oblasti ochrany osobních údajů, včetně regulatorních záležitostí. Působil jako právní poradce při mnoha mezinárodních transakcích v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

PROGRAM

 

08.30–09.00 registrace účastníků
09.00–09.15 zahájení konference
09.15–09.50

I. BLOK

09.50–10.25

panelová diskuze

10.25–10.45 coffee break
10.45–11.20

II. BLOK

11.20–11.55

panelová diskuze

11.55–13.00 oběd
13.00–13.35

III. BLOK

13.35–14.10

panelová diskuze

14.10–14.30

coffee break

14.30–15.05

IV. BLOK

15.05–15.40

panelová diskuze

15.40–16.00

coffee break

16.00–16.35

V. BLOK

16.35–17.10

panelová diskuze

17.10–17.15 ukončení konference a přesun na Goodbye drink

 

VSTUPENKA

S early bird cenou 8 500 Kč bez DPH (10 285 Kč s DPH) ušetříte 19 %.

Tato zvýhodněná cena platí pouze do 19. září 2019.

3 a více účastníků z jedné společnosti = 10 % sleva

Přihlásit se

KONFERENČNÍ PROSTORY

Konference se uskuteční v centru Prahy, v historické neorenesanční budově, která byla v listopadu 2009 zrekonstruována z bývalého prestižního sídla Československé obchodní komory na moderní pětihvězdičkový hotel.

Vedle luxusního ubytování a služeb hotel nabízí unikátní konferenční prostory, mezi něž patří i velkolepý Ballroom Franz Josef, místo konání naší konference. Přednášky a panelové diskuze našich odborníků Vám zpříjemní pohled na krásná vitrážová okna; nezajímavou konferenční místnost bez oken nečekejte.

ADELE Restaurant & Bar, Vaše útočiště v době oběda, podává italskou a středomořskou kuchyni; v den konání konference bude připraven raut lahodných chutí. Den vyvrcholí v Majesty Lounge u good bye drinku, ideálním místě pro neformální setkání a diskuze nad proběhnuvším dnem.

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., si jakožto organizátor konference vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu těchto změn a skutečností Vás budeme informovat v co nejkratším možném termínu telefonicky nebo elektronicky.

KONTAKTNÍ OSOBA

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz 
Tel: +420 273 139 223